Hem Friskvård Skönhet Hälsotips Prenumerera Om tidningen Kontakta oss

PRENUMERERA

 

AKTUELL FRISKVÅRD

 
 
 
 
 
 
 

Attityd, tro och förväntan


MUNTERGÖK ELLER DYSTERKVIST?

Det mesta här livet beror på vilken inställning vi har. Till exempel kan ett halvfyllt glas tolkas på två olika vis: Den positive ser glaset som halvfullt och den negative ser glaset som halvtomt… Muntergöken väljer att se möjligheter vart den än går, tänker glada tankar, fokuserar på det som finns att vara glad för och har en positiv attityd till det förgångna, nuet och framtiden. Dysterkvisten väljer att se brister i det mesta, tänker deppiga tankar, förväntar sig problem, fokuserar på misslyckanden och har en negativ attityd till det förgångna, nuet och framtiden.


Den nivå av lycka, glädje, kärlek, välmående, framgång eller vad helst annat som vi önskar är ett direkt resultat av vad vi fokuserar på. Hur vi känner är inte beroende av vad som händer oss i livet, det är vår tolkning av det som sker. Inget har någon statisk mening utom den mening vi ger det genom vår tolkning! Det finns studier där en person under hypnos berörs av en isbit efter att ha fått informationen om att det är en bit glödande metall. Med resultatet att brännblåsor uppträdde på stället där isbiten placerats! Vad som räknades var inte den faktiska verkligheten utan personens tro. Hjärnan gör helt enkelt vad den är tillsagd genom vår tro.

Vår tro och förväntningar lämnar direkta kommandon till vårt nervsystem. Tron är drivkraften som för dig mot dina mål och ger dig visshet om hur du ska nå dit. Varje svårighet innehåller fröet till en lika stor, eller större, möjlighet. Att tro på begränsningar skapar begränsade människor. Framgång föds när vi blir medvetna om att vi kan välja det vi tror på. Din verklighet är den verklighet du skapar genom det du tror på. Välj vad du ska tro på med största omsorg.

Rom byggdes inte på en dag och mycket kan kan åstadkommas bara genom att göra små justeringar av attityd, av vad man faktiskt gör av sin tid och hur bra vi förvaltar oss själva och våra liv. Första delen till förändring handlar om att tro. Om en idrottsman inte tror att det hjälper att träna, gissa hur glatt han då hoppar ur sängen på morgonen för dagens första träningspass? Om en person inte tror att företaget kommer att belöna dem för att de jobbar hårt, hur motiverade är de då att jobba? Om en person inte tror att de kan förbättra sig själva och sina liv, hur mycket energi väljer de då att ägna sig själva, tex genom att äta bättre och träna mentalt - oavsett hur bra de har hört att det är (för alla andra...)?

Att tro på sin egen förmåga att förändra framtiden är alltid första steget mot att leva ett bättre och roligare liv. Själva ordet motivation har ju med motiv att göra. Känner du dig omotiverad, beror det på att du helt enkelt behöver ge dig själv starkare skäl till varför du ska göra det. Och kanske behöver du också ta fram din mest envisa sida för att hjälpa dig själv att genomföra det du vill göra. "Jag vill! Jag ska! Jag kan!"

Läs mer >>

 

Veckla ut din person


Den personliga utvecklingen är grunden till allt: din inställning, dina vanor, din hälsa och ditt sätt att fungera i livet. En människas självbild utgör grunden för hur väl hon kommer att lyckas och må i livet. Begreppet självbild är en sammanfattning av självförtroende, självkänsla, självrespekt och självtillit.


Undersökningar har visat självbildens betydelse för att kunna göra sig själv rättvisa inom alla livsområden. För att stärka självbilden och bygga upp den inre kapaciteten till högsta möjliga nivåer, vare sig det handlar om fysiska, sociala eller mentala förmågor, är mental träning och visualisering effektiva redskap. Målet för den mentala träningen är att bygga upp en livskvalitet, där en viktig del är att lära sig leva i nuet. Det vi kallar koncentration, inlevelse, fokusering, mindfullness, flyt etc. är olika benämningar på detta.

Det som hindrar oss att leva i nuet är förstås tankar som antingen går bakåt eller framåt. Om man delar upp tillvaron i nuet, framtiden och det förflutna, så håller de flesta med om att nuet är viktigast och det förflutna är minst viktigt. Varför tänker vi då mer på det förflutna än på framtiden, och ofta då på våra sk misslyckanden? Jo, säger många, det förflutna har ju hänt medan framtiden vet de inget om. Mental träning syftar till att skapa en positiv attityd till sig själv och sin omgivning samt att skapa motiverande "minnen" av framtiden, att för sitt inre se och känna att man mår bra och ha lyckats med det man önskar och har som mål. Ett tips är att om du känner dig trött eller lite låg, prova att inom dig själv säga med pigg och glad röst, att du är kraftfull, stark och energisk! Upprepa flera gånger och tala till dig själv med inlevelse och engagemang. Känn skillnaden mot när du tänker att du är trött, inte hinner, orkar eller att något är jobbigt. Kom ihåg att det vi tänker mest på är oftast så det blir.

Läs mer >>

 

Våra föreställningar styr


Vi människor har en enastående förmåga för att skapa olika sinnestillstånd för oss själva. Våra förväntningar har stort inflytande över vårt tänkande och uppfattning om vår omvärld och som ett resultat av detta vårt välmående. Vårt hälsotillstånd beror därmed till stor del av våra mentala föreställningar; vad vi anser om livet, om människor vi möter och framförallt om oss själva - både på det medvetna och det omedvetna planet.


Mental träning stärker vårt fokus
Mental träning sysslar med det som sker i huvudet på oss varje dag. Där pågår ständigt mentala processer av tankar, bilder, attityder och känslor. Det som skiljer oss människor åt är innehållet i dessa processer. Vi kan ha tankebilder som antingen hjälper oss eller stjälper oss. Den mentala träningens syfte är just att man på ett metodiskt sätt ska kunna lära sig till att ta kontroll över sina tankar, bilder och känslor. Våra tankar och uppfattningar om oss själva påverkar hur vår framtid kommer att gestalta sig.

Mental träning fungerar på alla!
Och på samma sätt som att du inte får bra kondition av att springa din livs första joggingrunda, kräver också mental träning just träning! Det är därför oerhört viktigt lite envis träning en period för att märka resultatet. Med mental träning får du lära dig att styra dig själv med bilder istället för att ”ta i”. När vi anstränger oss blir det ofta det motsatta resultatet. Om du anstränger dig för att tex somna ligger du vaken eller för att bli lugn så blir du istället orolig. Tar du i för att springa fortare så går farten ner etc. Genom att bildmässigt bestämma vad du ska göra och sedan lämna utförandet till kroppen eller genomförandet till sinnet så kommer du att spara mycket energi. Mental träning syftar till att skapa en positiv attityd till sig själv och sin omgivning samt att skapa motiverande "minnen" av nuet och framtiden, att för sitt inre se och känna att man mår bra och ha lyckats med det man önskar. Skulle du känna dig trött eller lite låg, prova att inom dig själv säga med pigg och glad röst, att du är kraftfull, stark och energisk - om och om igen! Ta fram en inre bild av dig, full av energi! Känn skillnaden mot när du tänker att du är trött, inte hinner, orkar eller att något är jobbigt. Kom ihåg att det vi tänker mest på är oftast så det blir.

Säg vad du vill ha – inte vad du vill undvika
Säg att du tex vill ha bättre kondition. Då är det ditt mål. Ditt mål är din destination och ger dig en riktning att röra dig mot. Positiva mål är motiverande och energigivande. Om vi bara talar om och tänker på det vi inte vill ha tex övervikt, trötthet eller att vi har usel hälsa - så är det precis det vi får. Vårt medvetande jobbar alltid åt det håll vi riktar våra tankar. Hjärnan uppfattar inte ordet inte. Så om vi säger att vi inte vill ha dålig kondition, inte vill ha extra stoppning kring midja och lår, inte vill vara trötta, så uppfattar vårt medvetande att det är just det vi vill ha – bristande energi och motivation. Om någon säger till dig; ”Tänk inte på en rosa elefant”. Så är det ganska svårt för dig att låta bli att tänka på en rosa elefant. Alltså, det är förödande att tänka på vad vi inte vill ha.

Var smart och konstruktiv – fokusera på vad du vill ha. Till exempel - "Jag är älskad av alla, de blir glada när de ser mig", ”Jag har super-bra kondition och jag älskar att röra på min kropp” eller ”Jag är stark som ett lejon och min kropp är full av energi” eller ”Jag gillar mig själv och jag är värd att må riktigt gott – jag vårdar min kropp varje dag” eller ”Jag njuter av att motionera – det är något av det roligaste jag vet!”.

Läs mer >>

 

ANNONSER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Aktuell friskvård. Texter får kopieras om källan anges. Producerad av www.riffreklambyra.se.